علیرضا ملایی

درباره علیرضا ملایی

نویسنده جوان مجله فایدیم. عاشق و علاقه مند به نوشتن در هر زمان و نویسنده کتاب ریشه در سنگ